Lễ vinh danh "Doanh nhân tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam"

Hình: 
lắp camera